Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΕνημέρωση για ενοικιαστές εμπορικών και επαγγελματικών καταστημάτων-δικαίωμα μονομερούς παράτασης μίσθωσης για διάστημα...

Ενημέρωση για ενοικιαστές εμπορικών και επαγγελματικών καταστημάτων-δικαίωμα μονομερούς παράτασης μίσθωσης για διάστημα ίσο με όσο έμειναν κλειστοί

Από

Ημερομηνία

Το δικαίωμα να παρατείνουν μονομερώς τη διάρκεια της μίσθωσης τους για διάστημα ίσο με το συνολικό χρονικό διάστημα που έμειναν κλειστοί με κρατική εντολή, θα έχουν, λόγω των συνθηκών που διαμορφώνει η πανδημία, οι μισθωτές (ενοικιαστές) εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων.

Όπως σχολίασε στην ΑΝΑΤΟΛΗ και στο δημοσιογράφο Νίκο Σγουρό ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Μανόλης Πάγκαλος, που είχε και τη σχετική ενημέρωση από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΒΕΕ), πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση για τους επαγγελματίες του κλάδου και αυτοί που τους αφορά θα πρέπει να σπεύσουν, όπως ανέφερε, για να προχωρήσουν τη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι  το σημαντικό αυτό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνον εφάπαξ και αποκλειστικά εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου (31.3.2021), δηλαδή η Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 είναι η προτελευταία εργάσιμη ημέρα και η Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 η τελευταία εργάσιμη ημέρα ασκήσεως του δικαιώματος (αφού για την Τρίτη 4 Μαΐου μεταφέρθηκε η αργία της Πρωτομαγιάς).

Οι προϋποθέσεις

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 111 του Νόμο 4790/31.3.2021, αυτό θα μπορεί να ισχύσει εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Στο ακίνητο που μισθώνεται να ασκείται κάποια από τις δραστηριότητες που υπάγονται στα αρ.1,2 και 3 του Π.Δ. 34/1995, όπως ισχύει. Ειδικότερα, υπάγονται οι μισθώσεις για «α. επιχείρηση σ’ αυτά εμπορικών πράξεων ή άσκηση επαγγέλματος ή δραστηριότητας που προστατεύεται από το ΠΔ, β. εγκατάσταση εκπαιδευτηρίων και παιδικών σταθμών, γ. στέγαση κλινικών και κάθε φύσης νοσηλευτικών ιδρυμάτων, δ. χρησιμοποίησή τους ως εντελώς απαραίτητων βοηθητικών χώρων άλλων ακινήτων, στα οποία ασκούνται οι δραστηριότητες που προστατεύονται ε. φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, στ. οίκων ευγηρίας. Επίσης, α. δικηγορικά γραφεία, β. ιατρεία, γ. οδοντιατρεία, δ. γραφεία διπλωματούχων μηχανικών και υπομηχανικών ε. συμβολαιογραφεία, στ. γραφεία δικαστικών επιμελητών, ζ. κτηνιατρεία, η. λογιστικά γραφεία, θ. γραφεία άμισθων υποθηκοφυλακείων, ι. αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 2039-1939. Επίσης, οι μισθώσεις ή υπομισθώσεις χώρων με εγκαταστάσεις για τη διάθεση στο κοινό υγρών καυσίμων».
  2. Η μίσθωση να ήταν σε ισχύ την 14.3.2020 (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 14.03.2020 ΦΕΚ.Α/64/ 14.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19») είτε λόγω της 12ετούς αρχικής νόμιμης διάρκειας των αρ.5 και 6 του Π.Δ. 34/1995, είτε λόγω της 3ετούς αρχικής νόμιμης διάρκειας του αρ.13 του ν. 4242/28.2.2014 (μετά την έναρξη εφαρμογής του, την 1.3.2014), είτε λόγω παρατάσεων της διάρκειας, είτε για οιονδήποτε άλλο λόγο.
  3. Η μίσθωση να είναι ενεργή στο διάστημα από την 14.3.2020 έως και την 31.3.2021 για τους παραπάνω υπό σημείο 2 λόγους ή να έληξε στο διάστημα από την 8.11.2020 έως και την 31.3.2021. Ο νόμος δεν καταλαμβάνει τις μισθώσεις που έληξαν πριν την 8.11.2020.
  4. Η επιχείρηση να έχει κλείσει οποτεδήποτε από την 14.3.2020 και έπειτα με κρατική εντολή.
  5. Να μην οφείλονται μισθώματα

Εφόσον, λοιπόν, πληρούνται τα παραπάνω, ο μισθωτής έμπορος ή επαγγελματίας μπορεί να παρατείνει τη μίσθωση μονομερώς για διάστημα ίσο με το συνολικό χρονικό διάστημα που έμεινε κλειστός με κρατική εντολή. Τα ίδια ισχύουν αναλογικώς και για τις υπομισθώσεις.

Η άσκηση του δικαιώματος προτιμητέον είναι να γίνει για λόγους ασφάλειας δικαίου με επίδοση εξώδικης δήλωσης παράτασης προς τον εκμισθωτή – ιδιοκτήτη.

Για κάθε ερώτηση ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ΓΣΕΒΕΕ.

 

Πρόσφατα άρθρα