Παρά τις κατηγορίες για παρατυπίες που είχαν διατυπωθεί σε βάρος της.