Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΗ ηλεκτροδότηση της Σπιναλόγκα

Η ηλεκτροδότηση της Σπιναλόγκα

Από

Ημερομηνία

Σε έγκριση, με ομόφωνη απόφαση, του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροδότηση Νήσου Σπιναλόγκα» στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτροδότηση και Υδροδότηση της Νήσου Σπιναλόγκα» και έγκριση όρων της σύμβασης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου.

Η απόφαση αφορά τη διαδικασία, προσαρμοσμένη και διατυπωμένη κατάλληλα σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, προκειμένου να εξασφαλίσει την αντίστοιχη έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου, χωρίς να χαθεί άλλος χρόνος.

Με την υπ΄ αριθμ 255/20 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος Αγίου Νικολάου υπέβαλε πρόταση για την ένταξη της πράξης «Ηλεκτροδότηση και Υδροδότηση της Νήσου Σπιναλόγκα» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ 484/5-1-2021 Απόφαση Επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την πράξη «Ηλεκτροδότηση και Υδροδότηση της Νήσου Σπιναλόγκας» συνολικού ποσού 2.500.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία

επιμερίζεται στα εξής έργα:

α)Ηλεκτροδότηση Νήσου Σπιναλόγκα 1.700,000,00 €, β) Κατασκευή και διαμόρφωση χώρου στην πλευρά της Πλάκας γ) Υδροδότηση Νήσου Σπιναλόγκας 465.000,00 €, δ) Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αρχαιολογικού χώρου 155.000,00 €, Δαπάνη Αρχαιολογικής Επίβλεψης 80.000,00 €.

Ο Δήμος, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα τις διαδικασίες για την ανάθεση του υποέργου «Ηλεκτροδότηση νήσου Σπιναλόγκας», συνολικού προϋπολογισμού 1.667.264,28 ευρώ με ΦΠΑ, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 555.754.76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ πριν την έναρξη του έργου, και την καταβολή του υπόλοιπου 1.111.509,52 € με την έναρξη κατασκευής του έργου στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η κυριότητα του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ανήκει αποκλειστικά στη ΔΕΗ. Είναι ο μοναδικός κατασκευαστής και διαχειριστής του δικτύου. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ καθολικός διάδοχος της ΔΕΗ Α.Ε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011, η οποία ασκεί τη δραστηριότητα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δια του Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας η οποία σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 4001/2011 αποτελεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας τελούσα υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου προς κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ηλεκτροδότηση της νήσου Σπιναλόγκα σύμφωνα με τη μελέτη που έχει προσκομίσει, η ΔΕΔΔΗΕ δρα ως φορέας που εκτελεί τα έργα αυτά και παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω αποκλειστικής της αρμοδιότητας επί της διαχείρισης του Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Λόγω της μοναδικότητας του κατασκευαστή, έχοντας την κυριότητα και διαχείριση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλειστικά και μόνο η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί να εκτελέσει το εν λόγω έργο, γι’ αυτό και  η εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροδότηση νήσου Σπιναλόγκας» γίνεται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση, απευθείας στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εξήγησε ο δήμαρχος.

Τέλος, ο Δήμαρχος Α. Ζερβός ενημέρωσε ότι η αντίστοιχη μελέτη για την υδροδότηση εκπονείται από τη ΔΕΥΑΑΝ και σύντομα πρόκειται να δημοπρατηθεί, έχοντας χρηματοδότηση από τον ίδιο κωδικό.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ

Πρόσφατα άρθρα