Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΑναβαθμίζονται οι δυνατότητες της Κρήτης σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού

Αναβαθμίζονται οι δυνατότητες της Κρήτης σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού

Από

Ημερομηνία

Νέο βήμα στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον, αποτελεί η υπογραφή Τριμερούς Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης, Περιφέρειας Κρήτης και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη δημιουργία νέου «πράσινου» «Περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων, Επιστημονικών Υπολογισμών και Ευφυούς Εξειδίκευσης «Κνωσός»» της ΕΔΥΤΕ στην Κρήτη.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός που αναβαθμίζει τις δυνατότητες της Κρήτης σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού.

 

Η σημασία της ΕΔΥΤΕ

Να σημειωθεί πως η ΕΔΥΤΕ έχει κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα. Συμβουλεύει και υποστηρίζει την Πολιτεία, με τον σχεδιασμό προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση προηγμένων υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών, το πανελλήνιο δίκτυο οπτικών ινών, κέντρα δεδομένων, υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων (HPC-ARIS), λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Ικανοτήτων -EuroCC-Greece HPC Hub, την λειτουργία, ανάπτυξη και προώθηση της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων. Έχει το συντονισμό του έργου ‘Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση’ (DigiGov InnoHub), με στόχο την ένταξή του στους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας υποστηρίζοντας την καινοτομία σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, το συντονισμό και συμμετοχή σε έργα Ανοιχτής Επιστήμης και συμμετοχή στην διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Διεξάγει τεχνολογική Έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών υπηρεσιών. Υλοποιεί και διαχειρίζεται Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Έργα. Παρέχει διεθνή δια-συνδεσιμότητα μέσω του πανευρωπαϊκού δικτύου GÉANT, και είναι το Εθνικό Δίκτυο για την Έρευνα και την Τεχνολογία (National Research and Education Network – NREN).

Διαχειρίζεται το Greek Internet Exchange (GR-IX), εθνική υποδομή που διασυνδέει τις σημαντικότερες εταιρείες διαδικτύου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (π.χ. παρόχους υπηρεσιών Internet, cloud, hosting, VoIP κ.ά.).

 

Στην Κρήτη

Στο πλαίσιο της κατανομής των δημοσίων υπολογιστικών «νεφών», η ΕΔΥΤΕ έχει οριστεί υπεύθυνη για τη λειτουργία του Κυβερνητικού Νέφους για τον Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud),  φιλοξενεί δε ήδη σημαντικό μέρος του RE-Cloud στο υφιστάμενο Κέντρο Δεδομένων στην Κνωσό.  Η ΕΔΥΤΕ έχει ήδη εγκαταστήσει και λειτουργεί, σε χώρους που έχει παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις εγκαταστάσεις της Κνωσού στο Ηράκλειο, κέντρο δεδομένων τροφοδοτούμενο από ενέργεια παραγόμενη από Φωτοβολταϊκά.

Εκεί λειτουργούν και υποστηρίζονται από την ΕΔΥΤΕ ψηφιακές υπηρεσίες για τα νοσοκομεία της χώρας, εκσυγχρονίζοντας την αποθήκευση απεικονιστικών εξετάσεων στον τομέα της υγείας και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών συνολικά.  Επιπλέον η ΕΔΥΤΕ υποστηρίζει ενεργά και διαθέτει καθημερινά τις απαραίτητες ψηφιακές υπηρεσίες, την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων σε Data Centers και επιστημονικούς υπολογισμούς απαραίτητα για την λειτουργία της εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αξιοποιούνται από τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα αίματος και από άλλους δημόσιους φορείς, διευκολύνοντας την συνολική εμπειρία στην εξυπηρέτηση των πολιτών και συντελώντας στην ψηφιακή αναβάθμισή τους ανα την επικράτεια. Το νέο κέντρο δεδομένων, επιπρόσθετα της πλήρους κάλυψης των αναγκών του Πανεπιστημίου Κρήτης για υπηρεσίες φιλοξενίας συστημάτων επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων, θα λειτουργήσει και ως «Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων Κρήτης» προσφέροντας τις ως άνω υπηρεσίες και σε φορείς της περιφέρειας προς αμοιβαίο όφελος και από κοινού χρηματοδότηση.

Η εγκατάσταση και λειτουργία και του νέου Κέντρου Δεδομένων αποτελεί σημείο αναφοράς και επίκεντρο για όλη την Ελλάδα, συντελεί δε στην αναβάθμιση δικτύων και υπηρεσιών. Η αξιοποίηση και γενικότερη ενδυνάμωση του συσσωρευμένου τεχνολογικού αποθέματος σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, θα λειτουργήσει ως παράδειγμα αποκεντρωμένης τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και ως αναπτυξιακό εργαλείο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά και την περιφέρεια Κρήτης γενικότερα. Θα αναδειχθούν παράλληλες πρωτοβουλίες που σκοπό θα έχουν την αξιοποίηση της τεχνολογικής ενσωμάτωσης των νέων υποδομών και υπηρεσιών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μέσα από δράσεις με λειτουργικό και αναπτυξιακό περιεχόμενο αλλά και θετική τεχνολογική και κοινωνική επίδραση.

Ο σύγχρονος σχεδιασμός του νέου Κέντρου Δεδομένων, θα προσφέρει «πράσινες» λύσεις στη λειτουργία του, επιτυγχάνοντας έτσι βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ

Πρόσφατα άρθρα