Καθημερινές είναι πλέον οι προκλήσεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας. Το απόρρητο non paper που στέλνει η Τουρκία στις ξένες πρεσβείες για να στηρίξει τις προκλητικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο.