ΑρχικήΣητείαΡεπορτάζΣύγχρονη λύση στη διαχείριση των αποβλήτων Σητείας - Ιεράπετρας

Σύγχρονη λύση στη διαχείριση των αποβλήτων Σητείας – Ιεράπετρας

Από

Ημερομηνία

Ένα μεγάλο έργο για το Λασίθι ύψους 24 εκ. ευρώ, υπογράφηκε πρόσφατα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας. Μετά από μια 10ετία συζητήσεων για την διαχείριση των απορριμμάτων στο νομό και μετά από μεγάλες προσπάθειες εξεύρεσης πόρων, είναι πραγματικότητα η σύμβαση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» μεταξύ του ΕΣΔΑΚ και της Αναδόχου εταιρείας του έργου «Θαλής περιβαλλοντικές υπηρεσίες».

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και πενταετή λειτουργία, μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων συνολικής δυναμικότητας 15.000 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) και 300 τόνων ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ετησίως. Η μονάδα έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί και 8.600 τόνους προδιαλεγμένων υλικών συσκευασίας ανά έτος, εάν αυτό απαιτηθεί.

O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16.001.383,66€ + ΦΠΑ για την κατασκευή και σε 5.140.035€ + ΦΠΑ για την πενταετή λειτουργία του, ενώ υπάρχει προαίρεση και για πέντε επιπλέον έτη λειτουργίας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές  Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η μονάδα περιλαμβάνει μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ), μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία, μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και της ιλύος, μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του υλικού μετά την αερόβια επεξεργασία, μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία των παραγομένων αερίων ρύπων και υγρών αποβλήτων.

Στο έργο εντάσσονται επίσης η κατασκευή του ΧΥΤΥ και όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής καθώς και η προμήθεια κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία του έργου.

 

Ιστορικό του έργου

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου, βρίσκεται σε ισχύ από τις 7/04/2016. Ακολούθησε ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Κρήτης, που εγκρίθηκε με την απόφαση 62/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΧΑΚ7ΛΚ-ΣΒΓ) και κυρώθηκε με την ΚΥΑ 44014/4028/2016 (ΦΕΚ 3196/Β/05-10-16), σύμφωνα με τον οποίο η εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων της επεξεργασίας στην περιοχή της Σητείας συνιστά την απαραίτητη υποδομή για να καταστεί δυνατή η παροχή από τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης – ΕΣΔΑΚ) της υπηρεσίας επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αστικών αποβλήτων της 6ης διαχειριστικής ενότητας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου  που περιλαμβάνει τους Δήμους Σητείας και Ιεράπετρας.

Η ωρίμανση του έργου πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από την έγκριση του ΠΕΣΔΑΚ, με αποτέλεσμα  να προκηρυχθεί ο  διαγωνισμός το Μάιο του 2021. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε περίπου ένα χρόνο.

Η υπογραφή της σύμβασης επιβεβαιώνει τις διαχειριστικές και διοικητικές δυνατότητες του ΕΣΔΑΚ,  αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, την ταχύτητα υλοποίησης και την υψηλή ποιότητα των έργων που υλοποιεί για λογαριασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο ΕΣΔΑΚ παραμένει πιστός στον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό τηρώντας με απαράμιλλη προσήλωση τις αρχές του για την ταχύτερη δυνατή μετάβαση στην Κυκλική οικονομία. Με το έργο αυτό προσθέτει ακόμα ένα βέλος στη φαρέτρα του, για την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κρήτη, με τεχνολογίες φιλικές και οικονομικές για τον πολίτη.

Η υλοποίηση του έργου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και θέτει τις βάσεις για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία στην Π.Ε Λασιθίου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ

Πρόσφατα άρθρα