Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΠροκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για την αστική συγκοινωνία του Αγίου Νικολάου»

Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για την αστική συγκοινωνία του Αγίου Νικολάου»

Από

Ημερομηνία

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός προκήρυξε τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Υπηρεσίας με τίτλο «Αστική Ενδοδημοτική Συγκοινωνία της πόλης του Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 194.779,64 € με Φ.Π.Α. 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση λειτουργίας μια νέας γραμμή Αστικής Συγκοινωνίας με στόχο την εξυπηρέτηση της αυξημένης αστικής κινητικότητας στο δήμο, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου Αγίου Νικολάου να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και παράλληλα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος,

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 και η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλουθα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022.

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα