Ο νέος γύρος για την έκδοση των ενταλμάτων, ξεκίνησε μετά την τέταρτη κατάθεση που έδωσε η ανήλικη.