Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΠροέγκριση διακήρυξης υποέργων: «Αγροτική οδοποιϊα Γδοχίων, Μύρτου & Καβουσίου» και «Αγροτική οδοποϊα...

Προέγκριση διακήρυξης υποέργων: «Αγροτική οδοποιϊα Γδοχίων, Μύρτου & Καβουσίου» και «Αγροτική οδοποϊα ΔΕ Ιεράπετρας»

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ, ύστερα από οδηγίες του υπουργού κ. Γεωργίου Γεωργαντά και του υφυπουργού κ. Γεωργίου Στύλιου στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, προχώρησε με στην προέγκριση διακήρυξης δύο έργων στο Δήμο Ιεράπετρας.

Συγκεκριμένα, στην 5090/10-11-2022(ΑΔΑ:ΩΑΩΙ4653ΠΓ-ΨΒ2) Απόφαση προέγκρισης της διακήρυξης με την οποία ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του 1ουυποέργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΓΔΟΧΙΩΝ, ΜΥΡΤΟΥ & ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» της ομότιτλης Πράξης του Δήμου Ιεράπετρας, της Δράσης4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0035993476του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης  500.000 ευρώ.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η τσιμεντόστρωσηυφιστάμενων αγροτικών δρόμων του Δήμου Ιεράπετρας, στις ΤΚΓδοχίων, Μύρτου και Καβουσίου οι οποίοι εξυπηρετούν αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, συνολικού μήκους 8.115,00 μέτρων.

Επίσης, στην 5089/10-11-2022(ΑΔΑ: Ω86Τ4653ΠΓ-ΚΤΦ) Απόφαση προέγκρισης της διακήρυξης με την οποία ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του 1ουυποέργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», της ομότιτλης Πράξης του Δήμου Ιεράπετρας, της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035994473 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης  500.000 ευρώ.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η τσιμεντόστρωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων του Δήμου Ιεράπετρας, στην ΔΕ Ιεράπετρας οι οποίοι εξυπηρετούν αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, συνολικού μήκους 8.225 μέτρων.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Η ανακοίνωση για την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοπράτησης του έργου θα γίνει εντός του Νοεμβρίου 2022.

Τα έργα Χρηματοδοτούνται από το μέτρο 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Πρόκειται για έργα των οποίων ξεκινά η υλοποίηση, σε χρόνο ρεκόρ, προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών προς όφελος της Ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών. Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών και αλιέων.

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα