Με εισαγγελική εντολή απαγορεύτηκε στον πατέρα Αντώνιο να πλησιάζει τις δομές. Η διάταξη έχει ως στόχο την προστασία των παιδιών που φιλοξενούνται στην «Κιβωτό» και απαγορεύει σε συγκεκριμένα πρόσωπα να εισέρχονται σε δομές της ΜΚΟ.