Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΜονάδα επεξεργασίας αφυδατωμένης ιλύος στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου

Μονάδα επεξεργασίας αφυδατωμένης ιλύος στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Σε έγκριση του φακέλου σύμβασης και στην απ’ ευθείας ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης, όρων διακήρυξης και Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού για την Μονάδα επεξεργασίας αφυδατωμένης ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Αγίου Νικολάου», προχώρησε το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έχει υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων».

Η δράση έχει στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης της ιλύος με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες, όπως ορίζει σχετική υπουργική απόφαση και η Οδηγία της Ε. Ένωσης για τα απόβλητα.

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης για ένταξη του έργου, επιλέξιμες είναι υποδομές εγκατάστασης επεξεργασίας και διαχείρισης της παραγόμενης ιλύος από Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), σύμφωνα με τις διαθέσιμες τεχνολογίες (ηλιακή ξήρανση, θερμική ξήρανση κ.λπ.).

Η πρόταση της ΔΕΥΑΑΝ αφορά στη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας ιλύος από τις ΕΕΛ του Δήμου Αγίου Νικολάου συνολικού προϋπολογισμού 3.281.289 € και προβλέπεται να κατασκευαστεί στη θέση Κερατίδια κοινότητας Λιμνών του Δήμου Αγ. Νικολάου, σε έκταση η οποία έχει αγοραστεί για το σκοπό αυτό, πλησίον του υφιστάμενου ΧΥΤΑ.

Η πρόταση της δημοτικής επιχείρησης είναι σε φάση αξιολόγησης και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προκριθεί για χρηματοδότηση.

 

Να επισπευσθεί η διαδικασία

Συνεπώς, όπως δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ Βαγγέλης Μαυρικάκης, αυτό που χρειάζεται, είναι να επισπευσθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης των τευχών δημοπράτησης και ο προσδιορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού που θα γίνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη συγκεκριμένη προμήθεια.

Επιπλέον, κατά τη σύνταξη της πρότασης προέκυψαν τροποποιήσεις στη χωροθέτηση των επιμέρους σταδίων της μονάδας επεξεργασίας ιλύος, οι οποίες απαιτείται να συμπεριληφθούν σε «Φάκελο Συμμόρφωσης» ώστε να ενημερωθεί ο Φάκελος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σύμφωνα με τον σχεδιασμό που προτείνεται στην μελέτη προμήθειας.

Από τον περασμένο Οκτώβριο έχει βεβαιωθεί αδυναμία σύνταξης της Μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης, όρων διακήρυξης και Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού για τη Μονάδα επεξεργασίας αφυδατωμένης ιλύος από τις Ε.Ε.Λ. του Δήμου Αγίου Νικολάου», από την Διεύθυνση Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου και ως εκ τούτου η ανάθεση θα γίνει σε εξωτερικό μελετητή.

Η δαπάνη της παραπάνω μελέτης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. με πίστωση για το έτος 2022 ποσού 24.800 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Η ανάθεση

Για την εκτέλεση της μελέτης θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Για την υλοποίηση των παραπάνω προτείνεται να ζητηθεί από την κ. Χαρίκλεια Φιλοξενίδη, με πτυχίο μελετητή για την κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες, με έδρα το Ηράκλειο, να καταθέσει στην Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. οικονομική προσφορά σχετική με το κόστος της συγκεκριμένης υλοποίησης της παραπάνω μελέτης. Η συγκεκριμένη μελετήτρια, θεωρεί η διοίκηση της ΔΕΥΑΑΝ ότι, έχει την κατάλληλη εμπειρία και τις γνώσεις στο ζητούμενο αντικείμενο, όπως προκύπτει από παλαιότερες συνεργασίες της με την Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα