Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΠροσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα του Λιμανιού Αγίου Νικολάου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα του Λιμανιού Αγίου Νικολάου

Από

Ημερομηνία

Ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455 Β ́/ 1978) .
β) Τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57Α ́/99).
γ) Το αριθμ. πρωτ.: 74/17-01-2023 έγγραφο Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου.
δ) Η Αριθμ.Πρωτ.23482/24-01-2023 Απόφαση Περιφέρειας Κρήτης /Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ:Ψ6ΥΥ7ΛΚ-Θ0Τ).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχήματος επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και συγκεκριμένα επί των παραλιακών οδών Ιωσήφ Κουνδούρου, Ακτή Παπά Νικολάου Παγκάλου (Κιτροπλατεία) , Ακτή Θεμιστοκλέους και Ακτή Στυλιανού Κουνδούρου την Κυριακή 29-01-2023 ως κάτωθι:
– Από ώρα 10:30 και έως πέρας της εκδήλωσης «9ου Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου 2023» επί των
παραλιακών οδών Ιωσήφ Κουνδούρου, Ακτή Παπά Νικολάου Παγκάλου (Κιτροπλατεία) , Ακτή
Θεμιστοκλέους και
– Από ώρα 12:15 έως πέρας της εκδήλωσης «9ου Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου 2023» επί των
παραλιακών οδών Ιωσήφ Κουνδούρου, Ακτή Παπά Νικολάου Παγκάλου (Κιτροπλατεία) , Ακτή
Θεμιστοκλέους, Ακτή Στυλιανού Κουνδούρου
2. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 295 Γ.Κ.Λ.Α.Ν. (ΦΕΚ 455Β ́/78) ως ισχύει.
Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κωνσταντίνος

Πρόσφατα άρθρα