Αρχική_Τοπικά νέαΛασίθι γενικάΑύξηση των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ

Αύξηση των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ

Από

Ημερομηνία

Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου και με βάση τις προβλέψεις του νόμου 4670/2020, αναπροσαρμόζονται, βάσει του πληθωρισμού (9,6%), οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Σύμφωνα με την απόφαση, οι νέες εισφορές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023 και κλιμακώνονται σε έξι διαφορετικές κλάσεις. Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα την κλάση των εισφορών, που θα πληρώνουν.

Παράλληλα, με απόφαση της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, παρατείνεται, μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2023, η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας.

Τα προβλεπόμενα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές

Κατηγορίες

Ποσά εισφορών

κύριας σύνταξης σε ευρώ

 από 1.1.2023

1η κατηγορία 169,95
2η κατηγορία 203,94
3η κατηγορία 258,76
4η κατηγορία 325,65
5η κατηγορία 404,59
6η κατηγορία 548,23
Ειδική κατηγορία 101,97

 

Τα προβλεπόμενα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης και υπέρ αγροτικής εστίας των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές

κατηγορίες

Ποσά εισφορών

κύριας σύνταξης σε ευρώ

 από 1.1.2023

Ποσά εισφορών

Αγροτικής Εστίας  σε ευρώ

 από 1.1.2023

1η κατηγορία 99,78 2,19
2η κατηγορία 120,61 2,19
3η κατηγορία 152,41 3,29
4η κατηγορία 191,88 3,29
5η κατηγορία 239,03 4,39
6η κατηγορία 323,45 6,58

 

Τα προβλεπόμενα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου υγείας των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών και υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής:

 

Αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες
Ασφαλιστικές

κατηγορίες

Ποσά εισφορών

υγειονομικής περίθαλψης σε ευρώ

 από 1.1.2023

  Υγείας σε χρήμα Υγείας σε είδος
1η κατηγορία 5,48 54,82
2η κατηγορία 6,58 65,79
3η κατηγορία 6,58 65,79
4η κατηγορία 6,58 65,79
5η κατηγορία 6,58 65,79
6η κατηγορία 6,58 65,79
Ειδική κατηγορία 3,29 32,89

 

 

Ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ
Ασφαλιστικές

κατηγορίες

Ποσά εισφορών

υγειονομικής περίθαλψης σε ευρώ

 από 1.1.2023

  Υγείας σε χρήμα Υγείας σε είδος
1η κατηγορία 3,29 31,80
2η κατηγορία 3,29 38,38
3η κατηγορία 3,29 38,38
4η κατηγορία 3,29 38,38
5η κατηγορία 3,29 38,38
6η κατηγορία 3,29 38,38

 

Τα προβλεπόμενα  ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του  Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές

Κατηγορίες

Ποσά εισφορών

εφάπαξ παροχής σε ευρώ

 από 1.1.2023

1η κατηγορία 28,51
2η κατηγορία 33,99
3η κατηγορία 40,57

 

Τα προβλεπόμενα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επικουρικής ασφάλισης  των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 9,6452611330377% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές

Κατηγορίες

Ποσά εισφορών

επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

 από 1.1.2023

1η κατηγορία 42,76
2η κατηγορία 51,53
3η κατηγορία 61,40

 

Πρόσφατα άρθρα