Είναι γνωστή η κάκιστη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το παλιό κτίριο στον κήπο δίπλα από την κεντρική πλατεία της Σητείας.
κτίριο Ειρηνοδικείου (2)Το κτίριο ανήκει στο δημόσιο και ο Δήμος έχει ζητήσει να του παραχωρηθεί, να γίνουν γενναίες παρεμβάσεις και να αξιοποιηθεί.
Στο συγκεκριμένο κτίριο -και σε χώρους που προφανώς δεν είναι οι πλέον κατάλληλοι- εξακολουθεί να στεγάζεται το Ειρηνοδικείο Σητείας, η αίθουσα συνεδριάσεων και τα γραφεία της υπηρεσίας.
Στη δε αίθουσα συνεδριάσεων πριν από μερικά χρόνια εκτελέστηκαν εργασίες αποκατάστασης και επεμβάσεις, αφού από την οροφή της νερά έσταζαν όταν έβρεχε και βέβαια έπεφταν σοβάδες! Η εικόνα της είναι σαφώς βελτιωμένη.
Αντίθετα στους υπόλοιπους χώρους του Ειρηνοδικείου, όπου υπήρχαν αρκετά προβλήματα, αν και πέρασαν αρκετά χρόνια, τίποτα δεν έχει αλλάξει! Έτσι δεν χρησιμοποιούνται τα γραφεία πλησίον της αίθουσας, αλλά εκείνα που βρίσκονται στην άλλη άκρη του κτιρίου και επίσης δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση.
Οι συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των εργαζομένων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, αφού οι χώροι για το κοινό ή τους δικηγόρους είναι ανύπαρκτοι.
ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ