Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ, το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon από το Πίτσμπεργκ των ΗΠΑ και το Georgia Institute of Technology από την Ατλάντα των ΗΠΑ, πραγματοποιούν στο σταθμό περιβαλλοντικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Φινοκαλιά Μεραμπέλλου το πείραμα FAME-16 (The Finokalia Aerosol Measurement Experiment – 2016).

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας

“Φέτος προσπαθήσαμε να μετρήσουμε και να μελετήσουμε το βιολογικό υλικό που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Πρόκειται για το πείραμα FAME-16. Φυλακίζουμε αέριες μάζες μέσα σε θαλάμους και τις μελετάμε… θέλουμε να μάθουμε τι συμβαίνει με τους ρύπους αυτούς στη μέση και μεγάλη ηλικία τους. Οι ρύποι που ξεκινάμε από την Ελλάδα, την Τουρκία, τα Βαλκάνια, την βόρεια Αφρική ζουν περίπου μια εβδομάδα και όταν φτάνουν εδώ είναι 3 -4 ημερών, δηλαδή είναι ήδη “γηρασμένοι” και αυτό παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον” ανέφεραν οι καθηγητές Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Αθανάσιος Νένες και Σπύρος Πανδής.
♦ Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ΑΝΑΤΟΛΗ της Δευτέρας 6 Ιουνίου