Απο την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρητης ανακοινώνεται οτι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ανακοινώθηκαν οι πίνακες προσληφθέντων λοιπού επικουρικού προσωπικού για τις ειδικότητες ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων και ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων. Συγκεκριμένα η πρόσληψη αφορά:

Στο Νοσοκομείο Χανίων
1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου
1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

1 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και βιολογικών Εργαστηρίων
Γ.Ν. Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
1 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και βιολογικών Εργαστηρίων
Γ. Ν. Αγίου Νικολάου
1 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και βιολογικών Εργαστηρίων
Γ.Ν. Α.Ο.Μ. Σητείας
1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων