Με αντικείμενο συζήτησης τα προτεινόμενα «Σύμφωνα Ποιότητας» συνεδρίασε η Επιτροπή Διαχείρισης του Γεωπάρκου Σητείας.

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ κ. Λεωνίδας Τερζής παρουσίασε το θέμα αναλυτικά και ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων. Κατόπιν η τελική διαμόρφωση του περιεχομένου της σημαντικής δράσης για το Γεωπάρκο Σητείας και την τοπική κοινωνία, η οποία καλείται να συμμετάσχει στην όλη προσπάθεια.

Όπως εξήγησε ο κ. Τερζής, «σκοπός της συνεδρίασης ήταν η συζήτηση των Συμφώνων Ποιότητας, τα οποία θα προτείνει το Γεωπάρκο στις επιχειρήσεις ώστε δυνητικά να συμβληθούν με το Γεωπάρκο και να προσφέρουν πιστοποιημένες υπηρεσίες από την πλευρά τους. Θα απευθυνθούμε σε επιχειρήσεις εστίασης, σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε παραγωγούς και τυποποιητές τοπικών προϊόντων. Συζητήσαμε τα κριτήρια για όλους τους κλάδους, υπήρξαν κάποιες παρατηρήσεις και τροποποιήσεις. Στο επόμενο διάστημα, αφού συμφωνήσαμε επί των κριτηρίων ανά κλάδο θα προσκληθούν ξεχωριστά ο κάθε κλάδος για να γίνει ενημέρωση, να παρουσιαστούν τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την χρήση του σήματος του Γεωπάρκου, την υπεραξία που μπορεί να δοθεί είτε στην παρεχόμενη υπηρεσία από την πλευρά τους, είτε στο προϊόν που διαπραγματεύονται».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ