Στον κανονισμό εγγραφών, μετεγγραφών και αποδεσμεύσεων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), υπάρχει άρθρο που αναφέρεται και στα Δελτία Ορισμένου Χρόνου. Σε αυτό αναφέρει πως «είναι δυνατή η έκδοση ατομικού δελτίου ιδιότητας ορισμένου χρόνου. Το επιθυμητό χρονικό διάστημα αναγράφεται στην αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή και αφορά από μία έως τρεις ολόκληρες αγωνιστικές περιόδους. Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος είναι η 30η Ιουνίου κάθε έτους.

Παράβολο έκδοσης:

α) Για χρονική διάρκεια ενός έτους όλων των τοπικών Κατηγοριών ογδόντα ευρώ.

β) Για χρονική διάρκεια δύο ετών  όλων  των  τοπικών Κατηγοριών εξήντα ευρώ.

γ) Για χρονική διάρκεια τριών ετών όλων των τοπικών Κατηγοριών πενήντα ευρώ.

Το Δελτίο Ορισμένου Χρόνου θα εκδίδεται με τη συνήθη διαδικασία έκδοσης όλων των δελτίων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.

Η χρονική διάρκεια ισχύος του, θα προκύπτει από Υπεύθυνη Δήλωση των δύο πλευρών (Προέδρου Σωματείου και ποδοσφαιριστή, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους), που θα κατατίθεται στην οικεία Ε.Π.Σ. και θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά έκδοσης του δελτίου».

Έτσι, με τον τρόπο αυτό κάθε ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει να είναι σίγουρος ότι αυτός και μόνο θα αποφασίσει την επόμενη σεζόν σε πιο σωματείο θα αγωνιστεί, ή σε δύο ή τρεις αγωνιστικές περιόδους ανάλογα με τη χρονική διάρκεια που θα επιλέξει, χωρίς να παρατηρούνται φαινόμενα με διοικούντες να μην δίνουν δελτία σε παίκτες να μετακινηθούν σε σωματεία της επιθυμίας τους, φαινόμενο το οποίο παρατηρείται πολύ συχνά.

Με αφορμή το συγκεκριμένο άρθρο από τις οδηγίες της συνοπτικής εγκυκλίου μετεγγραφών που είχαμε δημοσιεύσει το προηγούμενο διάστημα, η ΑΝΑΤΟΛΗ επικοινώνησε με την ΕΠΣ Λασιθίου για το αν υπήρξαν πέρυσι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έκαναν χρήση αυτής της δυνατότητας με επιλογή Δελτίο ορισμένου χρόνου και πλέον από τις 30 Ιουνίου 2017 είναι ελεύθεροι και τυπικά από την ΕΠΟ.

Όπως μας έγινε γνωστό, τρεις είναι αυτοί που φρόντισαν να προβούν σε αυτή την ενέργεια για τη σεζόν 2016-2017 και είναι οι ακόλουθοι: Ζορμπαλάς Βασίλειος (ανήκε στον ΑΟ Κριτσάς), Χατζιάι Κλοντιάν (ανήκε στον ΑΟ Αγίου Νικολάου) και Σκεντέρι Δημήτρης (ανήκε στον ΑΟ Ελπίδες Αγίου Νικολάου). Έτσι, οι παραπάνω αναφερόμενοι ποδοσφαιριστές εφ’ όσον το επιθυμούν μπορούν να επανεγγραφούν από 1 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017 και από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2018 σε Σωματεία της αρεσκείας τους.