Αναφερόμενος στα κενά που υπάρχουν στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Εμμ. Μακράκης είπε ότι αναμένονται αναπληρωτές για να καλύψουν τις παρακάτω θέσεις οι οποίες δεν καλύφθηκαν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, όπως είχε διαβεβαιώσει το υπουργείο: Εικαστικών 9, Αγγλικών 8, Φυσικής Αγωγής 8, Πληροφορικής 6, Μουσικής 5, Θεατρολόγων 5, Νηπιαγωγών 3 και Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής 7.

Ν.Τ.