Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΕΑΑΝ ενέκρινε τη μελέτη για την άμεση επισκευή και συντήρηση της γλίστρας που χρησιμοποιείται μέσα στη μαρίνα Αγίου Νικολάου, για την ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών. Τα προβλήματα που παρουσιάζει η γλίστρα είναι: H υψομετρική διαφορά ως προς το πλάτος της που κυμαίνεται από 0,10 μ. έως 0,30 μ. με αποτέλεσμα τα σκάφη να μην κάθονται σωστά στα τρέιλερ και να προκαλούνται ζημιές σε αυτά. Η γλίστρα έχει φτιαχτεί από πλάκες που έχουν διαστάσεις 4,5 μ.x0,30 μ. και βάρος περίπου 10 τόνους. Αυτές με την πάροδο του χρόνου έχουν καθίσει ανομοιόμορφα με αποτέλεσμα να έχουν αποκτήσει απόσταση μεταξύ τους καθ’ ύψος και μήκος, που σε μερικά σημεία φτάνει ή ξεπερνά τα 15 εκατοστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πολύ δύσκολη έως και επικίνδυνη  η ανέλκυση μεγάλων σκαφών.

Απαιτείται η ανέλκυση των πλακών και εναπόθεσή τους σε διάφορα σημεία μέσα στο νερό προκειμένου να αλφαδιαστεί ο βυθός με την ίδια κλίση που έχει και σήμερα. Στη συνέχεια, να επανατοποθετηθούν οι πλάκες στη σωστή θέση τους.

Οι επισκευές αυτές κρίνονται αναγκαίο να γίνουν από ειδικευμένο επαγγελματία δύτη για την άρτια ολοκλήρωσή τους, καθώς πρόκειται για εργασίες που έχουν σχέση με το θαλάσσιο βυθό.

Η ΔΑΕΑΝ έχει λάβει ενδεικτικές τιμές από την αγορά για το κόστος των εργασιών αυτών και κριτήριο της ανάθεσης της εργασίας αυτής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Το εκτιμώμενο κόστος για αυτό είναι περί τις 7.000 ευρώ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ