Αυξάνονται τα τέλη Παρεπιδημούντων του Δήμου Αγίου Νικολάου

Σταθερά αυξανόμενα παρατηρούνται τα έσοδα του Δήμου Αγίου Νικολάου από τέλη παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών.

Στον Προϋπολογισμό του 2019 υπολογίζονται να ξεπεράσουν το 1.000.000 ευρώ (1.040.000). Μέχρι τώρα, για το 2018,  ο Δήμος είχε εισπράξει από την κατηγορία αυτή εσόδων, 772.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι σημαντικοί για την τουριστική κίνηση μήνες, Αύγουστος και Σεπτέμβριος.

Το 2017 ο Δήμος εισέπραξε συνολικά από τα τέλη αυτά, 1.035.000 ευρώ, το 2016 εισέπραξε 974.000 και το 2015 εισέπραξε 817.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε η υπεύθυνη της Οικονομικής Υπηρεσίας Μαρία Καπαράκη, η οποία παρουσίασε τον Προϋπολογισμό στην Οικονομική Επιτροπή, ο Προϋπολογισμός συντάσσεται με αυστηρά «συντηρητικό» τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και γι’ αυτό είναι ρεαλιστικός και γι’ αυτό υλοποιήσιμος. Ο Προϋπολογισμός Εσόδων πραγματοποιείται με βάση πραγματικά στοιχεία περίπου κατά 77% που θεωρείται εξαιρετικό ποσοστό και κατά 50% ο προϋπολογισμός Εξόδων (που επηρεάζεται από την εξέλιξη και τις πληρωμές  έργων που αφορούν τα μεγαλύτερα ποσά).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε 5.199.000 ανέρχεται η συνολική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών κλπ. εισφορών) για τη μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου, που είναι σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το 2018.

Ο Δήμος προσβλέπει ως τακτικά έσοδα 8.983.000. Μόνο από τραπεζικούς τόκους για τις καταθέσεις που έχει εισπράττει 200.000 ευρώ.

Αμετάβλητα αναμένεται να είναι και τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη (καθαριότητας, φωτισμού κλπ.) 2.893.000 ευρώ.

Ν.Τ.