Ένας όμορφος λευκοτσικνιάς βολτάρει στις αλυκές της Ελούντας. Μοναδικό θέαμα αποτελεί η παρουσία λευκοτσικνιάδων στις Αλυκές και το Κανάλι της Ελούντας.

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας