“Των Βαΐων” την Κυριακή και οι κυρίες στο καφέ “Περιστέρι” ετοιμάζουν τις βαγιές.
Ονομάζονται έτσι, γιατί «μετά Βαΐων και κλάδων» έγινε η υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα.

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας