Σήμερα αναμένεται να δοθεί οριστική απάντηση στο ζήτημα που ανέκυψε με τον αποκλεισμό των υποψηφίων προέδρων της Τ.Κ. Μέσα Λακωνίων, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση για να λάβουν μέρος στην αναμέτρηση των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου. Λόγω πλάνης, οι συνδυασμοί «Δικαίωμα στην πόλη» και «Αλλάζουμε το Δήμο» θεώρησαν ότι το Τ.Σ. παραμένει μονομελές, όπως στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, ενώ με νέα εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικών υποδείκνυε εμμέσως πλην σαφώς ότι με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων (όπως στην περίπτωση των Μέσα Λακωνίων με 307 απογεγραμμένους κατοίκους) απαιτείται εκλογή πενταμελούς συμβουλίου.

Η δημοτική αρχή, σε ερώτηση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ επί του πρακτέου ώστε να κλείσει η εκκρεμότητα αυτή και η αγωνία των κατοίκων των Μέσα Λακωνίων, δήλωσε ότι σύμφωνα με το νόμο (Κλεισθένης α.18γ), ο δήμαρχος οφείλει να προχωρήσει «αμελλητί» (χωρίς καθυστέρηση) σε καθορισμό προγράμματος για επανάληψη της εκλογής. Αυτό θα καθοριστεί σήμερα είπε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός και ως χρόνος θα προσδιοριστεί η συντομότερη δυνατή ημερομηνία, τηρουμένων των προθεσμιών που θέτει ο νόμος, μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου.

Ν.Τ.