Δημοσιεύτηκε πρόσφατα το “Nature Index” για το έτος 2018 και αφορά στην κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και στην πρώτη θέση είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο δείκτης «Nature Index» αφορά πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα που δημοσιεύονται σε μια ομάδα διεθνών επιστημονικών περιοδικών με τους υψηλότερους δείκτες ποιότητας. Συγκεκριμένα, τα περιοδικά αυτά έχουν την μέγιστη απήχηση στην ερευνητική κοινότητα και διαμορφώνουν τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.