ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Νεάπολης γνωστοποιεί ότι έχει ξεκινήσει η έκδοση αδειών θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020.

Η κυνηγετική περίοδος αρχίζει την 20η Αυγούστου 2019 και λήγει την 29η Φεβρουαρίου 2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 71082/539 Υπουργική Απόφαση.

Από την 20η Αυγούστου 2019 έως την 14η Σεπτεμβρίου 2019 το κυνήγι επιτρέπετε μόνο στις ζώνες διάβασης αποδημητικών.

Το κυνήγι του λαγού αρχίζει 15 Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει 10 Ιανουαρίου 2020, Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή με επιτρεπόμενο αριθμό κάρπωσης ΕΝΑ (1) λαγό ανά έξοδο.

Το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας σε Κρήτη και Δωδεκάνησα αρχίζει 15 Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει 30 Νοεμβρίου 2019, Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή με επιτρεπόμενο αριθμό κάρπωσης ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) πέρδικες ανά έξοδο.

(Για τα υπόλοιπα θηρεύσιμα είδη δείτε τον πίνακα που έχει αναρτηθεί στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου).

Για την έκδοση άδειας θήρας προσκομίζεται το βιβλιάριο θήρας, το δελτίο κατοχής κυνηγετικού όπλου (ή βεβαίωση από την αστυνομία για όσους δεν έχουν όπλο στο όνομα τους) και έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.