Η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων για το κτηματολόγιο λήγει στις 7 Οκτωβρίου 2019

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του αναδόχου διευκρινίζεται ότι :

· Δεν θα δοθεί νέα παράταση μετά τις 07/10/2019 , ημερομηνία που λήγει και η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

· Ανεξαρτήτως των παρατάσεων το κτηματολογικό γραφείο της Σητείας κλείνει στις 07/10/2019

· Από τις 8 Οκτωβρίου, οι δηλώσεις θα είναι εκπρόθεσμες και θα γίνονται δεκτές μόνο στα γραφεία κτηματογράφησης στον Άγιο Νικόλαο και στην Αθήνα στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 24

· Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α) όπως αυτός ισχύει σήμερα (ν.4164/2013 ΦΕΚ Α’ 156/09-07-2013) , ακίνητα που θα γραφούν στους κτηματολογικούς πίνακες ότι ανήκουν σε άγνωστο ιδιοκτήτη, μετά από επτά (7) χρόνια, περιέχονται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου εφόσον δεν ασκηθεί αγωγή.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων να αξιοποιήσουν το διάστημα έως τις 7 Οκτωβρίου για να υποβάλλουν τη δήλωση ιδιοκτησίας δικαιωμάτων.

Το εξειδικευμένο προσωπικό που στελεχώνει το ειδικό γραφείο στη Σητεία, είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων προκειμένου να τους εξυπηρετήσουμε για την υποβολή της αίτησης στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Για πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 28430 29991/ 29992/ 29994

Με εκτίμηση,

Για την ΕΝΩΣΗ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.