Όπως ανέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Διοίκησης Κωστής Καστελλιανάκης, που αναλαμβάνει όλο το πλαίσιο αρμοδιοτήτων και ευθυνών που μέχρι πρότινος κατείχε η αντιδήμαρχος κ. Αφροδίτη Βαρκαράκη, «οι αγροτικοί δρόμοι χρήζουν πρώτης προτεραιότητας και είναι άμεση ανάγκη σε όλη την περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου».

Από τη Δευτέρα ξεκίνησε ο σχετικός προγραμματισμός που σε πρώτη φάση θα αφορά τους κύριους δρόμους των αγροτικών περιοχών απ’ όπου γίνεται η ελαιοσυγκομιδή.

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας, σύμφωνα με τον κ. Καστελλιανάκη, προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τα μηχανήματα να εργάζονται στο Οροπέδιο του Καθαρού, στη συνέχεια στο Οροπέδιο του Κρούστα και στον Κρούστα, ακολούθως στο Βραχάσι απ’ όπου θα συνεχίσουν οι εργασίες κατεβαίνοντας προς τα κάτω.

Επειδή σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο ο χρόνος πιέζει, την τρέχουσα εβδομάδα επίκειται συνάντηση με τους προέδρους των κοινοτήτων όλου του Δήμου.

Εξάλλου, όπως αναφέρει, έχουν έλθει στο Δήμο ήδη πολλά αιτήματα για ηλεκτροφωτισμό (καμένες λάμπες, κλπ.) και γίνεται προσπάθεια με τις υπάρχουσες εργολαβίες να δοθεί λύση άμεσα.

Αναφορικά με το κομμάτι του πρασίνου, ο κ. Καστελλιανάκης είχε συνάντηση ενημέρωσης με την προϊσταμένη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Μαρία Λαζαράκη και γεωπόνους του Τμήματος Πρασίνου, αλλά και με τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ