Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 19.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μοναδικό θέμα είναι η συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας νεοϊδρυθέντων τμημάτων, μεταξύ αυτών και του τμήματος Φυσικοθεραπείας Ιεράπετρας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί αναστολής λειτουργίας και επανεξέτασης της δημιουργίας των νεοϊδρυθέντων τμημάτων.

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης