Στα πλαίσια του προγράμματος γιά την διατήρηση του γενετικού υλικού Καστανιάς του Ν. Χανίων, το οποίο εκτελείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών Χανίων και την συνδρομή των Δήμων Πλατανιά, Κισάμου, και Κανδάνου-Σελίνου θα πραγματοποιηθεί διάθεση εμβολιασμένων γυμνόριζων δενδρυλλίων Καστανιάς τεσσάρων εντόπιων ποικιλιών (Ρογδιανή, Στροβλιανή, Καθαροκαστανιά και Κουτσακερή).

Η παραγωγή των δενδρυλλίων έγινε στη μονάδα διατήρησης γενετικού υλικού καστανιάς που έχει δημιουργηθεί στα Παλαιά Ρούματα και αφορά περίπου 1500 φυτά. Ανάλογη διάθεση δενδρυλλίων καστανιάς θα γίνει και τα επόμενα δύο χρόνια καθώς και μετά την λήξη του προγράμματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καστανοπαραγωγοί να υποβάλλουν αιτήσεις στην Διεύθυνση Δασών Χανίων μέχρι την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020.

Αιτήσεις θα διατίθενται από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή ή ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του προγράμματος (Νέα-Ανακοινώσεις)http://castanea.maich.gr/  καθώς και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η διάθεση θα γίνει μετά την συγκέντρωση και επεξεργασία των αιτήσεων μέχρι τέλος Ιανουαρίου από το Δασικό Φυτώριο Χρυσοπηγής τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 π.μ. έως τις 14.00 και μέχρι εξαντλήσεως των δενδρυλλίων. Προτεραιότητα θα δοθεί στην αντικατάσταση γηραιών ή προσβεβλημένων δένδρων σε υπάρχοντες καστανεώνες.

Για την μελλοντική παρακολούθηση της ανάπτυξης των δενδρυλλίων, στην απευθυνόμενη στη Δ/νση Δασών αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται η τοποθεσία που θα φυτευτούν τα δενδρύλλια και τα στοιχεία του αιτούντος.

Διεύθυνση Δασών Χανίων

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

ΑΙΤΗΣΗ

 ΕΠΩΝΥΜΟ:

  ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

ΟΝΟΜΑ:  
Διεύθυνση:  
Τηλέφωνο:   Παρακαλώ να μου χορηγήσετε τα παρακάτω δενδρύλλια Καστανιάς τα οποία θα φυτέψω στις αντίστοιχες

περιοχές.

Α.Δ.Τ.ή  
Α.Φ.Μ.  

 

  ποικιλία

Ποσό-τητα Περιοχή Καστανεώνας Τοπική Κοινότητα Δήμος
ΡΟΓΔΙΑΝΗ     ðΝέος

ðΠαλαιός

   
ΣΤΡΟΒΛΙΑΝΗ     ðΝέος

ðΠαλαιός

   
ΚΑΘΑΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ     ðΝέος

ðΠαλαιός

   
ΚΟΥΤΣΑΚΕΡΗ     ðΝέος

ðΠαλαιός

   

 

 

 

 

ΧΑΝΙΑ …………………………2020

Ο – Η Αιτ

 

 

 

(Υπογραφή)