Ο Άγιος Νικόλαος απ’ τα Κατσίκια: Όμορφη η πόλη απ’ όπου κι αν την κοιτάξεις!