Ενημερώθηκε, πρωινές ώρες της Τρίτης η Λιμενική Αρχή Αγίου Νικολάου, για εντοπισμό από ιδιώτη, δέκα περίπου παλαιών πυρομαχικών Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (βλημάτων) μήκους περίπου 0,3 μέτρου έκαστος, σε βάθος 1,5-2,00 μέτρων, σε βραχώδη βυθό, πλησίον περιοχής ”ΠΛΑΚΑ” Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Ορισμένα από τα ανωτέρω πυρομαχικά παρουσιάζουν αλλοιώσεις, ενώ από την οικεία Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για την απομάκρυνσή τους.

Η Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου, αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Δήμητρα Χασιώτη έχοντας υπόψη την ανάγκη λήψης περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία σκαφών καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή «Πλάκα Βρουχά Δήμου Αγίου Νικολάου» αποφάσισε την απαγόρευση προσωρινά την κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή σε στίγμα 35ο17 ́58.9272 ́ ́Β, 25ο43 ́41.4696 ́ ́ Α και σε ακτίνα διακοσίων μέτρων περιμετρικά από αυτό.

Οι παραβάτες της απαγόρευσης ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα Νομοθεσία υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ.187/1973 (Α ́/261) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.