Στις 31-05-2020 διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες στον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιεράπετρας «Η ΕΝΩΣΗ» για την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων σε Ελαιουργική, Κ.Σ.Ο.Σ. και σε Τριτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανέδειξαν:

Πρόεδρος Δ.Σ.:  Δραγασάκης Χαράλαμπος του Ανδρέα

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Δασκαλάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ

Γραμματέας Δ.Σ.: Παπαδάκη Δέσποινα του Δημητρίου

Ταμίας Δ.Σ.: Χανιαλάκης Ιωάννης του Γεωργίου

Μέλος Δ.Σ.: Πουλούλης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου