Το Σάββατο 19-09-2020 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης από τα μέλη της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας κ. Βαρσάμη Κων/νο, Χαζηδάκη Κων/νο και Χριστοφάκη Εμμανουήλ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης συναντήθηκαν με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης κ. Βλάση Νικόλαο όπου η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του Καταστήματος. Από τον προϊστάμενο του Καταστήματος έγινε αναλυτική ενημέρωση των προβλημάτων που υπάρχουν στο Κατάστημα όσο και για το στάδιο εργασιών που βρίσκεται το νέο Κατάστημα Κράτησης στη θέση Κουρούνες ενώ ζητήθηκε η υποστήριξη της Ομοσπονδίας για την συνέχεια και ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Εν συνεχεία, έγινε συνάντηση και με τα μέλη του Δ.Σ υπαλλήλων του Καταστήματος κ. Μαμολίδη Σωτήριο Πρόεδρο και κα Ταμπακάκη Αγγελική Γραμματέα. Συζητήθηκαν προβλήματα που αφορούν τον κλάδο της Φύλαξης και έγινε μια γενική ενημέρωση για θέματα που απασχολούν τον συγκεκριμένο κλάδο.

Από τη συνάντηση προέκυψε πως ο στόχος όλων είναι η δημιουργία μιας εποικοδομητικής συνεργασίας μέσω της οποίας θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο λειτουργικότητας και αποδοτικότητας όλων.