Όχι μόνο δεν υποχωρούν μετά από έξι μήνες, αλλά εντείνουν τον αγώνα τους οι Έλληνες δικηγόροι, όπως αποφάσισαν στην Ολομέλειά τους οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου κ. Νίκος Παπαδάκης σημείωσε ότι οι δικηγόροι όλης της Ελλάδας σε συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισαν την συνέχιση του αγώνα τους και την πανελλαδική αποχή τους έως και τις  17 Ιουνίου με το ισχύον πλαίσιο χορήγησης αδειών.

Από 18 Ιουνίου και μετά με στοχευμένες δράσεις αποχής σε:

– Διοικητικές υποθέσεις φορολογικές, τελωνειακές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις, εφ’ όσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής).

– Ποινικές υποθέσεις, φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές.

– Εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις του ΚΕΔΕ, εφ’ όσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή απόφασης αναστολής).

– Εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους τραπεζών ή εταιρειών διαχείρισης και απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή) και

– Δίκες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του ΕΟΠΥΥ όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΥΥ είναι ενάγων ή αιτών ή ανακόπτων.

 

Στο Συμβούλιο Επικρατείας

Αποφασίστηκε επίσης να προσφεύγουν οι δικηγόροι στο ΣτΕ κατά των διοικητικών πράξεων (υπουργικών κλπ. αποφάσεων), που πρόκειται να εκδοθούν κατ’ εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου, προκειμένου να διαγνωστεί δικαστικά η αντισυνταγματικότητά του («προσβολή των εκδοθησόμενων κανονιστικών πράξεων ενώπιον του ΣτΕ, και υποστήριξη των δικηγόρων κατά την άσκηση ατομικών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά ατομικών πράξεων»).

Επιπλέον αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων κλπ.).

«Θα γίνει πέρα ως πέρα αισθητός ο αγώνας μας πλέον, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω αν και πολλοί από τους συναδέλφους μας ήδη περνάμε τεράστιες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας, καθώς οι όποιες μας οικονομίες  έχουν στερέψει μετά από τόσους μήνες αποχής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα το βάλουμε κάτω, άλλωστε η πολιτεία μας οδηγεί σε αφανισμό, εάν  ισχύσουν όλα όσα θέλει να επιβάλει και για τον κλάδο μας και όχι μόνο. Οπότε επί της ουσίας δεν έχουμε να χάσουμε τίποτε  άλλο και αυτό μας οπλίζει με επιπλέον δύναμη για να συνεχίσουμε», κατέληξε ο κ. Παπαδάκης.

ΘΑΝΟΣ ΚΟΡΟΜΠΥΛΙΑΣ