Σε 45.418.754,66 ευρώ ανέρχεται το ποσό που καλούνται να πληρώσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα στα Χανιά για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, ενώ συνολικά στην Κρήτη το ποσό φτάνει τα 167.225.455,55 ευρώ.

Tα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έκθεση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ. Το σύνολο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα πληρώσουν οι Eλληνες για το 2016 ξεπερνά τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού προέρχται από την Περιφέρεια Αττικής, όπου σε 2.276.885 χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχεί περίπου 1,5 δισκετομύρριο ευρώ. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 460 εκατομμύρια, η Κρήτη με 167.225.455,55 ευρώ, η Θεσσαλία με 159 εκατομμύρια, η Πελοπόννησος με 136 εκατομμύρια, η Δυτική Ελλάδα με 133, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με 116 εκατομμύρια, η Στερά Ελλάδα με 112, το Νότιο Αιγαίο με 107, τα νησιά του Ιονίου και η Hπειρος με 67, η Δυτική Μακεδονία με 54 και το Βόρειο Αιγαίο με 48 εκατομμύρια.

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Σε επίπεδο Κρήτης, από τη ΔΟΥ Ηρακλείου “κόπηκαν” 173.915… μπιλιετάκια για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αντιστοιχούν σε 80.781.374,78 ευρώ.
Η μέση οφειλή στο Ηράκλειο ανέρχεται σε 464,49 ευρώ ενώ η μέγιστη τιμή που υπάρχει σε χρεωστική δήλωση είναι 219.209,29 ευρώ.
Στο Ρέθυμνο εκδόθηκαν 45.555 χρεωστικές δηλώσεις με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 22.716.144,64 ευρώ.
Η μέση οφειλή είναι 498,65 ευρώ και η μέγιστη τιμή 126.235,67 ευρώ.
Στα Χανιά η συνολική οφειλή 45.418.754,66 ευρώ αφορά 94.546 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τη μέση οφειλή να είναι στα 480,39 και τη μέγιστη στα 127.704,45.
Τέλος, στον Aγιο Νικόλαο, 48.121 φυσικά ή νομικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν 18.317.379,31 ευρώ.
Η μέση οφειλή είναι 380,65 και η μέγιστη 77.626,11 ευρώ.
Πανελλαδικά η μέγιστη τιμή που καταγράφηκε σε χρεωστική δήλωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι 8.388.228,98 ευρώ, στη ΔΟΥ Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Αθηνών.

Xανιώτικα Νέα