Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΕργασίες στην Τοπική Κοινότητα Ανατολής για την άρδευση και την αποχέτευση

Εργασίες στην Τοπική Κοινότητα Ανατολής για την άρδευση και την αποχέτευση

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Την Τοπική Κοινότητα Ανατολής επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, συνοδευόμενος από τους προϊσταμένους των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Ιεράπετρας, κ. Βαγγέλη Βαρδάκη και κ. Μιχάλη Καβουσανό προκειμένου να επιθεωρήσουν εργασίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή.

Αποκατάσταση ζημιών σε αρδευτικά δίκτυα στην Τ.Κ. Ανατολής
Η επίσπευση των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή, η επισκευή και τοποθέτηση νέων αρδευτικών αγωγών και η αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Περιβόλια τέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης με τον κ. Καλαντζάκη να επισημαίνει την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των εκτελούμενων εργασιών.

Όπως αναφέρθηκε στην φάση αυτή εκτελούνται εργασίες για την τοποθέτηση αρδευτικών αγωγών στις περιοχές Γούλα, Λάκκος, Σκίνοι, Μπαμπακιάς Λάκκος και Ανδρωνας και τοποθετούνται νέοι αρδευτικοί αγωγοί, ενώ εκτελούνται και εργασίες αποκατάστασης της γεώτρησης στη θέση Περιβόλια. Προτεραιότητα, όπως τονίστηκε, είναι σε κάθε περίπτωση να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στην Τοπική Κοινότητα Ανατολής από την πρόσφατη πυρκαγιά και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που προκλήθηκαν στην άρδευση των καλλιεργειών.

Αντλιοστάσιο λυμάτων στους Καλογέρους
Τις εκτελούμενες εργασίες για την αποπεράτωση του αντλιοστασίου λυμάτων στον οικισμό των καλογέρων επιθεώρησαν ο Δήμαρχος και υπηρεσιακοί παράγοντες κατά την επίσκεψή τους στο έργο. Όπως αναφέρθηκε μετά την τοποθέτηση των αντλιών και την αποπεράτωση των ηλεκτρομηχανολογικών που πραγματοποιούνται την τρέχουσα περίοδο το έργο ολοκληρώνεται λύνοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής στον τομέα της αποχέτευσης.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος «Τόσο η επίσπευση των αποκαταστάσεων στα δίκτυα της Ανατολής όσο και η ολοκλήρωση του αντλιοστασίου των Καλογέρων είναι εργασίες που εκτελούνται και στόχος μας είναι η άμεση ολοκλήρωσή τους, βελτιώνοντας έτσι την καθημερινότητα των κατοίκων»

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα