Τα αποτελέσματα στο δήμο Αγίου Νικολάου όπως τα συγκέντρωσε η ΑΝΑΤΟΛΗ:

* Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου