Τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου και παρακαλούμε το Δήμο Αγίου Νικολάου να… αντιγράψει.

Κάποια στιγμή θα πρέπει να εφαρμοστεί παρόμοιος κανονισμός και στην πόλη του Αγίου Νικολάου καθώς μόνο με πρόστιμα θα σταματήσουμε να αφήνουμε π.χ. σάκους απορριμμάτων έξω από τους κάδους.

Μεταξύ των άλλων ο κανονισμός προβλέπει:

H επικόλληση αυτοκόλλητων ή το γράψιμο συνθημάτων σε κάδους θα χρεώνεται με 100 ευρώ.

Με 100 ευρώ τιμωρείται η εναπόθεση απορριμμάτων έξω από τους κάδους ή η εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη συσκευασία.

Απορρίμματα από κουζίνα εστιατορίων, καφενείων κ.ά. που δεν έχουν στραγγιστεί επιμελώς θα τιμωρούνται με πρόστιμο 200 ευρώ.

Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φεϊγβολάν, φυλλάδια και εναέριες επιγραφές επιφέρει πρόστιμο από 300-1.500 ευρώ.

Επίσης, ορίζεται ωράριο για την αποκομιδή σε συγκεκριμένες κατηγορίες απορριμμάτων, με πρόστιμο 150 ευρώ στους παραβάτες.

Φορτηγά που αδειάζουν απορρίμματα και μπάζα σε δρόμους, ποταμούς και ρέματα απειλούνται με πρόστιμο 200 έως 1.000 ευρώ.

Λ.Κ.