Ιστορικά η ίδρυση Μουσικού Σχολείου αποτελούσε ένα παλιό αίτημα του νομού Λασιθίου στηριζόμενο στην πλούσια μουσική παράδοση του τόπου.

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια (2016, 2017, 2018, 2019) έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Δ/νση Β/θμιας αυτό να γίνει πράξη.

Στην αρχή, αποφασίστηκε η στέγασή του να γίνει στο Δημοτικό σχολείο Καβουσίου, ένα έτοιμο κτήριο στο κέντρο του νομού που θα εξυπηρετούσε και τις τρείς μεγάλες πόλεις. Μετά, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την ίδρυσή του (ΦΕΚ 1746/Β/17-5-2019) και στη συνέχεια στο διορισμό διευθυντή. Παράλληλα, ο δήμος Ιεράπετρας ολοκλήρωσε την ανακαίνιση και την προμήθεια του απαραίτητου υλικού.

Δυστυχώς όπως πληροφορούμαστε το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στην αναστολή της λειτουργίας του λόγω του μειωμένου αριθμού εγγραφών.

Ζητούμε:

1. Να παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων γιατί λόγω της αργίας του καλοκαιριού δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως οι μαθητές.

2. Να εγκριθούν τα ολιγομελή τμήματα του σχολείου, όπως εξ άλλου έχει ισχύσει και σε άλλα μουσικά σχολεία.

Το Μουσικό Σχολείο του νομού Λασιθίου είναι απαραίτητο να λειτουργήσει από το 2019-2020. Είναι ένα καινούργιο σχολείο, με πολλές προοπτικές και χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας στο ξεκίνημά του.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Δημήτρης Τζιράκης

Η Γραμματέας,Έφη Αλεβιζοπούλου