Πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 28 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2019 η τέταρτη διακρατική συνάντηση στην Ιεράπετρα, όπου το 1Ο  ΓΕΛ Ιεράπετρας συμμετέχει ως εταίρος  σε πρόγραμμα Erasmus+  και συγκεκριμένα στη Δράση ΚΑ2/ «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229» με τίτλο  «The Queen is only one: Mathematics» (Q1OM). Στο παραπάνω πρόγραμμα συμμετέχουν το Λύκειο Zespol Szkol w Dabrowie Bialostockiej της Πολωνίας ως συντονιστικό σχολείο και το Λύκειο Ibrahim Ozaydin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi της Τουρκίας.

Ο κύριος στόχος του σχεδίου είναι να ενισχυθούν τα συναισθήματα και οι δεξιότητες  των μαθητών προς τα μαθηματικά, καθώς επηρεάζουν καθοριστικά την όλη διαδικασία διδασκαλίας- μάθησης τους. Αποσκοπεί  στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων στη ζωή τους. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί από την άλλη επιδιώκουν να αναπτύξουν νέες στρατηγικές διδασκαλίας. Πρόκειται για μαθηματικές αποδράσεις όπου με τη Χρυσή Τομή, Ευκλείδια Γεωμετρία  και άλλα   εκπαιδευτικά εργαλεία όπως εννοιολογικούς χάρτες, παζλ, σταυρόλεξα θα μελετήσουμε τη συμμετρία στη φύση,  στον αθλητισμό,  στην τέχνη/ αρχιτεκτονική,  μουσική, βιολογία και στην οικονομία.

Εκτός από τα παραπάνω οι δραστηριότητες  του έργου  κινούνται μέσα στα πλαίσια ενός πολιτισμικού εμπλουτισμού, ο οποίος προκύπτει μέσα από την ελεύθερη και ισότιμη συνάντηση και τις πολιτισμικές ανταλλαγές μαθητών και καθηγητών διαφορετικής εθνοπολιτισμικής προέλευσης. Στην ανάπτυξη ανοικτών και καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας και εκμάθησης, καθώς και στην ανταλλαγή νέων αποτελεσματικών παιδαγωγικών μεθόδων που περιλαμβάνουν τη χρήση των ΤΠΕ ως ουσιαστικού οχήματος προς υλοποίηση.