Συγκροτήθηκε σε σώμα η Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, η οποία προέκυψε από τις εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου. Στη νέα Τοπική Διοίκηση του Τμήματος έχουμε δυο Αγιονικολιώτες, τον Σταύρο Καρτέτη στη θέση του προέδρου και τον Γιώργο Αρακαδάκη στη θέση του αντιπροέδρου. Το νέο συμβούλιο έχει ως εξής:

  1. Καρτέρης Σταύρος πρόεδρος.
  2. Αρακαδάκης Γιώργος αντιπρόεδρος
  3. Οικονομάκης Άκης Γενικός Γραμματέας
  4. Σαρρής Γιώργος Οικονομικός Επόπτης
  5. Γκλάκας Ευάγγελος, μέλος
  6. Μαυράκης Γιώργος, μέλος.
  7. Μόκας Εμμανουήλ, μέλος