Από το συνολικό πακέτο των ιδίων εσόδων που υπό κανονικές συνθήκες εξασφάλιζε ο Δήμος Αγίου Νικολάου ετησίως, ύψους 3 – 3,5 εκατομμυρίων, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛH και το δημοσιογράφο Νίκο Τραντά, ότι «εάν καταφέρει φέτος να εισπράξει απ’ αυτή την πηγή 300 – 500 χιλιάδες, θα είναι καλά»!

Εντούτοις και γι’ αυτά δεν εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος επικαλούμενος τη δραματική μείωση των τελών παρεπιδημούντων και των εσόδων από τις παραλίες. Ειδικά για τις παραλίες, τόνισε ότι στη μείωση απ’ αυτή την κατηγορία εσόδων, συνέβαλε η επιβαλλόμενη χορήγηση έκπτωσης 60% στους επιχειρηματίες  που τις μίσθωναν και παράλληλα το ελάχιστο ενδιαφέρον από πλευράς τους αφού αντίστοιχα είναι η μείωση των τουριστών – λουομένων. Η εισροή εσόδων παρελθόντων ετών διατηρεί, εντούτοις, μια σταθερότητα.

Ο Δήμαρχος αναφερόμενος στον τρόπο που θα καλυφθεί αυτή η υστέρηση στα φετινά έσοδα του Δήμου, είπε ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα γίνει ανασκόπηση και πιθανότατα τροποποίηση συνολικά του προγράμματος του Δήμου, κάνοντας τις αναγκαίες περικοπές. Ο,τι δεν έχει προκηρυχθεί από το φετινό Πρόγραμμα θα παγώσει και την επόμενη χρονιά, θα εξεταστεί τι μπορεί απ ‘όλα αυτά να υλοποιηθεί, αν δεν προκύψουν έκτακτοι πόροι από το κράτος. Ο Δήμος δεν έχει άλλες πηγές ιδίων εσόδων ούτε περίσσευμα, ούτε θα πάρει δάνειο, όπως λαμβάνει το κράτος. Ο κ. Ζερβός τόνισε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου σίγουρα θα διεκδικήσει πόρους από το κράτος για να καλύψει, όσο αυτό είναι δυνατόν, από χρηματοδοτήσεις του κράτους.

Στην ερώτηση, αν είναι στη σκέψη της δημοτικής αρχής να αυξήσει δημοτικά τέλη, ως μέσο αύξησης των εσόδων, ο Δήμαρχος το απέκλεισε. Μάλιστα, τόνισε, ότι φέτος στον Προϋπολογισμό του Δήμου, προβλέφθηκε μείωση στα τέλη καθαριότητας 20%.

Τα 11 εκατομμύρια ευρώ

Ρωτήσαμε το Δήμαρχο, αν σκοπεύει η δημοτική αρχή να χρησιμοποιήσει το «μαξιλάρι» των 11 εκατομμυρίων που έχει ως καταθέσεις σε τράπεζες. Απάντησε ότι δεν πρόκειται για «περίσσευμα». Οι Δήμοι δεν διαθέτουν «μαξιλάρια», αυτά τα χρήματα, είπε, είναι «ταμειακά διαθέσιμα»… «Για φέτος και ίσως μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους, δε νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα, για το Δήμο. Επειδή, ακριβώς, υπάρχει αυτό το ταμειακό διαθέσιμο. Περιορίζοντας κάποια έργα, θα ολοκληρωθούν κάποια άλλα. Αλλά, δε θα υλοποιηθούν όλοι οι στόχοι τους οποίους είχαμε θέσει, εγκρίνοντας πέρυσι το Πρόγραμμα του 2020. Αλλά ακόμη και να λήξει το πρόβλημα που εξελίσσεται στη φάση αυτή, σίγουρα δεν υπάρχει το «κουμπάκι» που θα πατήσουμε και αυτόματα τα πράγματα θα επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση. Ουσιαστικά, και η επόμενη χρονιά, αναμένουμε ότι θα είναι προβληματική, αφού «σπρώχνουμε» για την επόμενη χρονιά καταβολές και υποχρεώσεις τρίτων, χωρίς πρόσθετα κλπ. Ουσιαστικά, αν λήξει αυτή η περιπέτεια εγκαίρως, ο Δήμος θα αρχίσει να εισπράττει, τέτοια εποχή, του χρόνου. Θα αναγκαστούμε νε περάσομε ένα χρόνο, με αστεία έσοδα», τόνισε.