ΑρχικήΣητείαΡεπορτάζΗ ανακύκλωση στο Δήμο Σητείας, καλούνται οι πολίτες να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα...

Η ανακύκλωση στο Δήμο Σητείας, καλούνται οι πολίτες να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα από τα σκουπίδια

Από

Ημερομηνία

Ο Δήμος Σητείας συνεργάζεται με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) το οποίο μας διαθέτει τους μπλε κάδους και το απορριμματοφόρο ανακύκλωσης.

Ο Δήμος στη συνέχεια αναλαμβάνει την αποκομιδή των μπλε κάδων και τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου, όπου γίνεται ο διαχωρισμός των υλικών και η περαιτέρω αξιοποίησή τους. Επίσης ο Δήμος  σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ, έχει τοποθετήσει και ειδικούς κάδους (καμπάνες) συλλογής γυαλιού το οποίο, λόγω θρυμματισμού του, θα πρέπει συλλέγεται χωριστά για την αποδοτικότερη αξιοποίηση του.

Τα τελευταία χρόνια, χάρη στη δική σας συμβολή, έχει σημειωθεί θεαματική αύξηση των ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας που οδηγούνται προς αξιοποίηση στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου, με την ποσότητα των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών  να ανέρχεται έως και 50 τ. /μήνα.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται το έργο της ανακύκλωσης στο Δήμο Σητείας, με τις ετήσιες ποσότητες ανακυκλώσιμων που οδηγήθηκαν προς αξιοποίηση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΚΔΑΥ Ηρακλείου:

Η μικρή πτώση των ποσοτήτων κατά τα έτη 2019-2020 αποδίδεται στο γεγονός ότι το ΚΔΑΥ Ηρακλείου, λόγω προβλημάτων, παρέμεινε κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης και στη μείωση της ποσότητας των ανακυκλώσιμων από τις επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία που ήταν κλειστά λόγω της πανδημίας.

 

Ως επιβράβευση των προσπαθειών αυτών, η Εταιρεία Ανακύκλωσης παρέχει στο Δήμο μας νέους μπλε κάδους, ενώ μόλις πρόσφατα μας δώρισε και ένα δεύτερο απορριμματοφόρο ανακύκλωσης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης. Το νέο αυτό απορριμματοφόρο λόγω του μικρότερου μεγέθους του, θα επιτρέψει την επέκταση του δικτύου ανακύκλωσης σε σημεία του Δήμου, στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα αποκομιδής από το υφιστάμενο μεγάλο απορριμματοφόρο ανακύκλωσης, και θα δοθεί έτσι η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους δημότες.

Παρά όμως την αυξητική πορεία της ανακύκλωσης, η ποσότητα των υλικών που ανακυκλώνονται στο Δήμο μας (όπως και στους περισσότερους Δήμους της Ελλάδας) κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα συνολικά απορρίμματα τα οποία παράγονται ετησίως.  Με δεδομένο ότι η συνολική ποσότητα αστικών αποβλήτων του Δήμου Σητείας είναι της τάξης των 10.000 τ. ετησίως (στοιχεία από ΧΥΤΑ Σητείας), εκ των οποίων περίπου 450 τ. οδηγούνται προς ανακύκλωση, το ποσοστό της ανακύκλωσης είναι χαμηλότερο του 5% των συνολικών αποβλήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας αποτελούν τουλάχιστον το 20% των συνολικών απορριμμάτων που παράγονται στις οικίες, προκύπτει ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο αύξησης της ποσότητας των συλλεγόμενων αποβλήτων συσκευασίας.

Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους πολίτες σε μια προσπάθεια διαχωρισμού των υλικών συσκευασίας από τα υπόλοιπα απόβλητα, ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή ανακύκλωση.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, πέρα από τα προφανή γενικά περιβαλλοντικά οφέλη, η ανακύκλωση συμβάλει καθοριστικά και στην προστασία του περιβάλλοντος στο Δήμο μας καθώς μειώνονται τα απορρίμματα που οδηγούνται στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ)  Σητείας, με παράλληλη μείωση και της σημαντικής δαπάνης διαχείρισης.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, η Ανακύκλωση είναι πλέον υποχρεωτική για τους Δήμους και μάλιστα η τιμολόγηση των υπηρεσιών καθαριότητας (και κατ΄ επέκταση τα δημοτικά τέλη) θα διαμορφώνονται με βάση τις επιδόσεις του κάθε Δήμου στην Ανακύκλωση.

Καλούμε λοιπόν τους δημότες της Σητείας να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα από τα υπόλοιπα σκουπίδια, εφαρμόζοντας έτσι την Αρχή της « Διαλογής στην Πηγή » και να συμμετέχουν σε αυτή τη συνολική προσπάθεια ανακύκλωσης, η οποία συμβάλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στο Δήμο μας .

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΛΑΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Πρόσφατα άρθρα