Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΑναστολή λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου

Αναστολή λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου

Από

Ημερομηνία

Ανακοίνωση για την αναστολή λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου:

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               

                                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έχοντας υπόψη τη με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 12639 από 26.02.2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 793/Β/27.02.2021) ανακοινώνουμε την αναστολή λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου, για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 06.00΄ έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 06.00΄. Ειδικότερα:

        Α.   Ποινικές συνεδριάσεις:

  • ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έναρξη συνόδου μηνός Μαρτίου 2021/  Δικάσιμος Τρίτη, 2-3-2021.

Θα πραγματοποιηθεί κανονικά

  •  ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δικάσιμος Παρασκευή 5-3-2021

  Όλες οι υποθέσεις αποσύρονται

  •  ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δικάσιμος Πέμπτη 4-3-2021

Θα εισαχθούν προς εκδίκαση οι παρακάτω αναφερόμενες δύο (2)  υποθέσεις:

  1. i) Αρ. πιν. 1, Α.Β.Μ Α2014/736, παρ. 42 Κ.Ο.Κ., κτγ. Ι.Κ.
  2. ii)  Αρ. πιν. 2, Α.Β.Μ. ΓΦ2014/1067, παρ. Ν. 1882/90, κτγ. Γ.Μ.

Οι λοιπές υποθέσεις αποσύρονται

  • ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δικάσιμος Δευτέρα 1-3-2021

Θα εισαχθούν προς εκδίκαση οι παρακάτω αναφερόμενες δύο  (2) υποθέσεις:

       Ι)  Αρ. πιν. 1, Α.Β.Μ. Γ2019/312, αποδοχή εικονικών, κτγ. Ι.Χ.

       ιι) Αρ. πιν. 2, Α.Β.Μ. Β2016/1078 & Γ2015/12, κλοπή, κτγ. Α.Λ.

        Οι λοιπές υποθέσεις αποσύρονται

Όλες οι αποσυρθείσες  δικογραφίες θα προσδιορισθούν εκ νέου μετά την πάροδο της αναστολής.

Β. Αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον της υπηρεσίας της Εισαγγελίας, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, πλην των προθεσμιών (που δεν αναστέλλονται):

ι) Για την άσκηση ενδίκων μέσων που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και αφορούν παραπεμπτικά βουλεύματα για πράξεις, για τις οποίες ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά ή για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023.

ιι) Αυτών που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων.

Γ.  Κατ΄ εξαίρεση θα πραγματοποιούνται:

ι) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

ιι) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου μηνός Μαρτίου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λασιθίου.

iii)  Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

iv) Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.

v) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ., ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 Κ.Π.Δ., ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 Κ.Π.Δ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 Κ.Π.Δ., καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 Κ.Π.Δ., στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α’95) και 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ. (π.δ. 283/1985, Α’106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ.

vi) Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (άρθρο 70 ΠΚ, ν. 4619/2019, Α’ 95).

      Δ. Ως προς την ειδικότερη λειτουργία της Εισαγγελίας:

ι) Δεν θα πραγματοποιούνται, πέραν αυτών που είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκδικάζονται, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., για το χρονικό διάστημα έως 8-3-2021, διαδικαστικές πράξεις ενώπιον της Εισαγγελίας ή της Γραμματείας αυτής (ενδεικτικά κατάθεση έγκλησης, μήνυσης ή αναφοράς, κατάθεση αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών, για αντίγραφα δικογραφιών, για χορήγηση εγγράφων από δημόσιες υπηρεσίες, για διορθώσεις ληξιαρχικών πράξεων, πνευματικές λύσεις γάμου, επιδόσεις δικαστικών επιμελητών).

ιι) Δεν θα πραγματοποιούνται ακροάσεις ενώπιον του Εισαγγελέα.

Για τις επείγουσες υποθέσεις (ιδίως ακούσιες νοσηλείες κ.λπ.) να απευθύνεστε στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Από την Εισαγγελία θα εξετάζονται μόνο επείγουσες υποθέσεις (όπως προσωρινά κρατουμένων, συνοδειών στο πλαίσιο εκτέλεσης αποφάσεων ή ενταλμάτων σύλληψης, αυτοφώρων εγκλημάτων, υφ’ όρον απολύσεων κρατουμένων, αιτήσεων που αναφέρονται  παραπάνω στο υπό στοιχ. Γv, αιτήσεων δικαστικής συμπαράστασης, ανηλίκων  κ.λπ.).

Η προσέλευση των ενδιαφερομένων να εξυπηρετηθούν από τα τμήματα της Εισαγγελίας θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας τους με την Προϊσταμένη της Γραμματείας ή την αναπληρώτριά της στο τηλέφωνο (2841032246).

Ε. Για την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου στο Δικαστικό Μέγαρο Νεάπολης Λασιθίου:

ι) Είναι υποχρεωτική σε κάθε εισερχόμενο στους χώρους της Εισαγγελίας Πρωτοδικών (εισαγγελείς, δικαστές,  γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους) η χρήση μη ιατρικής μάσκας, απολυμαντικού χεριών και θερμομέτρηση ευθύς μετά την είσοδο.

ιι) Τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ φυσικών προσώπων σε οποιονδήποτε χώρο.

ιιι) Σε κάθε γραφείο επιτρέπεται να εισέρχεται προς εξυπηρέτηση μόνο ένα άτομο, το οποίο θα αποχωρεί ευθύς μετά την περαίωση της υπόθεσής του.

  1. iv)  Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή ατόμων σε οποιονδήποτε χώρο.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα λειτουργεί με τον αναγκαίο αριθμό εισαγγελικών λειτουργών και υπαλλήλων, με γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας και τη διασφάλιση της δημόσια υγείας.

Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου στο τηλέφωνο 2841032246.

Ο  Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθανάσιος Γαλήνας

 Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

 

Πρόσφατα άρθρα