Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΝέο σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης στην πόλη του Αγίου Νικολάου-αντικαθίστανται οι παλιοί σωλήνες...

Νέο σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης στην πόλη του Αγίου Νικολάου-αντικαθίστανται οι παλιοί σωλήνες αμίαντου

Από

Ημερομηνία

Μισό εκατομμύριο ευρώ περίπου θα κοστίσει η απομάκρυνση των σωλήνων ύδρευσης από αμίαντο και η αντικατάστασή τους με σύγχρονο δίκτυο στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ Βαγγέλης Μαυρικάκης υπέγραψε πρόσφατα τη σύμβαση ανάθεσης του έργου στον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η εργολαβία, μετά το σχετικό διαγωνισμό. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «ΚΑΠΑ δυναμική Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» και το έργο πρέπει να το ολοκληρώσει σε 18 μήνες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ  σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προβλέπεται η αντικατάσταση: α) τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Αγ. Νικολάου, β) τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Αγ. Νικολάου και γ)του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Κρούστα

Το σύνολο των παραπάνω δικτύων είναι κατασκευασμένο από σωλήνες αμιάντου και παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα λειτουργίας, με αποτέλεσμα να απαιτούνται συχνές επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών, με όσα προβλήματα αυτές συνεπάγονται.

 

Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης

Το τμήμα του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης που εξυπηρετεί την πόλη του Αγ. Νικολάου και μεταφέρει το νερό από τις γεωτρήσεις του Δάμακα, Ενδείκτη και Φράγκουλα στην κεντρική δεξαμενή του Δήμου Δ10, είναι κατασκευασμένο από σωλήνες αμιάντου και παρουσιάζει προβλήματα στην λειτουργία του. Οι συχνές θραύσεις του αγωγού και η εισχώρηση αδρανών έχουν δημιουργήσει τοπικές στενώσεις στον αγωγό, που παρ’ όλες τις προσπάθειες των συνεργείων, δεν έχει γίνει δυνατόν να αποκατασταθούν πλήρως. Αποτέλεσμα, να έχει μειωθεί στο μισό η παροχετευτική ικανότητα του αγωγού (από 100m3/hr σε 50m3/hr) και να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία όλων των εξυπηρετούμενων από το δίκτυο γεωτρήσεων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα κατά τους θερινούς μήνες που οι απαιτήσεις είναι αυξημένες και το σύνολο των εγκαταστάσεων λειτουργεί οριακά για την κάλυψη των αναγκών.

Στη μελέτη προτείνεται η αντικατάσταση τμήματος του παραπάνω δικτύου στην ίδια όδευση του υφιστάμενου, με αγωγό (από HDPE διατομής Φ225, 16 atm) σε μήκος  4 χιλιομέτρων και η τοποθέτηση των κατάλληλων συσκευών λειτουργίας (αεροεξαγωγών, καθαρισμού, δικλίδων χειρισμού)   εντός της απαλλοτριωμένης ζώνης της οδού.

 

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

Στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης του Αγίου Νικολάου, το τμήμα που είναι κατασκευασμένο από σωλήνες αμιάντου παρουσιάζει επίσης αρκετά προβλήματα λόγω της παλαιότητάς του και της ύπαρξης πολλών συνδέσεων με ιδιοκτησίες. Η έλλειψη στην αγορά κατάλληλων υλικών και εξαρτημάτων για την συντήρηση δικτύων από αμίαντο καθιστά πλέον δύσκολη την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Από την άλλη πλευρά, η κατασκευή νέων παροχών σε αυτό το τμήμα είναι ιδιαίτερα προβληματική λόγω των συνθηκών.

Στη μελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου με αγωγούς από HDPE ανάλογων διατομών με τις υπάρχουσες (Φ63- Φ160) συνολικού μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων.  Επίσης, προβλέπεται η ανακατασκευή των συνδέσεων με τις ιδιοκτησίες και η εγκατάσταση των απαιτούμενων δικλίδων λειτουργίας. Τέλος, για τις ανάγκες του συνολικού δικτύου της πόλης θα ανακατασκευαστούν οι δικλίδες, που λόγω παλαιότητας δεν λειτουργούν και θα τοποθετηθούν και νέες, όπου κρίνεται απαραίτητο, ώστε να επιτευχτεί ο διαχωρισμός των δικτύων σε κλάδους και να διευκολύνονται οι επεμβάσεις σε τμήματα του δικτύου, χωρίς να διακόπτεται η υδροδότηση σε μεγάλες περιοχές, ενώ θα δημιουργηθεί και η υποδομή ώστε σε δεύτερη φάση να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου πιέσεων και διαρροών ανά μικρούς κλάδους δικτύου.

 

Στον Κρούστα

Το εξωτερικό δίκτυο, από τις πηγές του Καθαρού Κρούστα μέχρι και τον οικισμό Κρούστα, αποτελεί τον αποκλειστικό τροφοδότη του οικισμού με πόσιμο νερό. Το υφιστάμενο δίκτυο είναι κατασκευασμένο από σωλήνες αμιάντου και ξεκινάει από την πηγή Ρωμανού, συναντά τις πηγές Ψυχρού και καταλήγει στην κεντρική δεξαμενή λίγο έξω από τον οικισμό του Κρούστα.

Το τμήμα από την πηγή Ρωμανού μέχρι και τις πηγές Ψυχρού, συνολικού μήκους περίπου 4,5 χιλιόμετρα λειτουργεί με τα ελάχιστα δυνατά προβλήματα και κρίνεται οικονομοτεχνικά ασύμφορη η αντικατάστασή του στην παρούσα χρονική στιγμή.

Αντίθετα, στο δίκτυο από τις πηγές Ψυχρού μέχρι και την δεξαμενή του οικισμού, συνολικού μήκους περίπου 10 χιλιόμετρα, παρουσιάζονται αρκετά συχνά θραύσεις αγωγών, οι οποίες σε συνδυασμό με την απομακρυσμένη περιοχή στην οποία χωροθετείται το δίκτυο, καθιστούν δύσκολη την άμεση διάγνωση και αποκατάστασή τους. Ως αποτέλεσμα των προβλημάτων αυτών, ο χρόνος διακοπής στην υδροδότηση του οικισμού είναι ιδιαίτερα αυξημένος και η αντικατάσταση του τμήματος αυτού κρίνεται απαραίτητη.

Σύμφωνα με την μελέτη, προβλέπεται η αντικατάσταση του δεύτερου τμήματος προς τον οικισμό του Κρούστα, μήκους 5.6 χιλιομέτρων και μήκους 2.25 χιλιομέτρων αντίστοιχα, καθώς και η κατασκευή πιεσοθραυστικών φρεατίων, αεροεξαγωγών, δικλίδων και καθαρισμών. Στο ένα τμήμα του αγωγού, θα χρησιμοποιηθεί ο παλαιός αγωγός ώστε να μην εκτελεστεί καμία εργασία εντός του  υπό κήρυξη αρχαιολογικού χώρου.

 

 

 

Πρόσφατα άρθρα