Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΕξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Αγίου Νικολάου-πρόταση στο "Πράσινο Ταμείο"

Εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Αγίου Νικολάου-πρόταση στο “Πράσινο Ταμείο”

Από

Ημερομηνία

O Δήμος Αγίου Νικολάου υπέβαλε πρόταση στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αγίου Νικολάου» και εντάχθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 240.3.1/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» με προϋπολογισμό 37.200,00 €.

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας αφορά την εκπόνηση προγράμματος καθορισμού των απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΙ

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υπέβαλε επίσης πρόταση στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Αγίου Νικολάου» και εντάχθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 228.3.2/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» με προϋπολογισμό 39.680,00 €.

Με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα καταγραφούν  ανά δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι και έτσι θα προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Η προοπτική μιας τέτοιας διαδικασίας θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να αποσαφηνίσει σημαντικά ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού του που μένουν ανολοκλήρωτα και αρρύθμιστα για πολλά χρόνια και να επαναπροσδιoρίσει τις προτεραιότητές του ως προς την αναγκαιότητα των χώρων αυτών για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής.

 

 

Πρόσφατα άρθρα