ΑρχικήΣητείαΡεπορτάζΗ αύξηση του κόστους των υλικών που χρησιμοποιούνται επηρεάζει τα έργα και...

Η αύξηση του κόστους των υλικών που χρησιμοποιούνται επηρεάζει τα έργα και στο δήμο Σητείας

Από

Ημερομηνία

Συνεδρίασε υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Γιώργου Ζερβάκη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας. Με αφορμή σχετικά θέματα και ερώτημα του Συμβούλου και μέλους της Επιτροπής κ. Νίκου Καρμανωλάκη, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε μία εξέλιξη, η οποία -όπως φαίνεται- θα επηρεάσει την πορεία ολοκλήρωσης διαφόρων έργων όχι μόνο στο Δήμο Σητείας, αλλά και σε άλλους Δήμους, κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης από την κυβέρνηση και σχετικής νομοθεσίας για τις «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων».

Όπως σημείωσε ο κ. Ζερβάκης, «όλα σχεδόν τα έργα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στη περιοχή του Δήμου Σητείας, αλλά και πανελλαδικά, έχουν κάποιο πρόβλημα στην υλοποίησή τους, το οποίο έγκειται στην αύξηση του κόστους των υλικών που χρησιμοποιούνται, με αποτέλεσμα να ζητείται από τους εργολάβους επιπλέον παράταση. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις ώστε να έχουμε κάποιες αναθεωρήσεις για να μπορούν να πληρωθούν τα έργα, με τις όποιες καθυστερήσεις συνεπάγεται όλη αυτή η διαδικασία.

Εκτός των άλλων, δημοσιοποιήθηκε τελευταία και ένα άρθρο από την κυβέρνηση το οποίο αναφέρει ότι κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου, δύναται να υποβάλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

Είμαστε δηλαδή υποχρεωμένοι να δώσουμε την παράταση που ζητάει ο εργολάβος. Και μάλιστα η συγκεκριμένη παράταση των έξι μηνών δεν συνυπολογίζεται στις παρατάσεις που δικαιούται ο κάθε εργολάβος. Θεωρείται σαν κατ’ εξαίρεση. Δυστυχώς λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Είμαστε σε επαφή με όλους όσους εκτελούν έργα αυτή την περίοδο και προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να συνεχίσουμε κάποιες διαδικασίες παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν».

 

Το Δημαρχείο και το γήπεδο

«Να αναφέρω», συμπλήρωσε ο Δήμαρχος, «ότι για το Δημαρχείο, ένα μεγάλο έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας έχουμε ήδη κάνει μία πρώτη αναθεώρηση. Ο εργολάβος συνεχίζει κανονικά. Εκτιμώ ότι είναι σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και πιστεύω ότι και τα υπόλοιπα έργα, με την ίδια λογική θα συνεχιστούν. Στα έργα, τα οποία πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτήν την περίοδο, επειδή οι προϋπολογισμοί είναι συγκεκριμένοι, εκτιμάται ότι οι εκπτώσεις που θα δοθούν θα είναι πολύ μικρότερες από αυτές που δίδονταν μέχρι τώρα για να μπορέσουν σε μία πραγματική βάση και σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν, οι εργολάβοι που θα αναλάβουν τα έργα να προχωρήσουν την υλοποίησή τους».

Για το έργο του γηπέδου, πρόθεση του Δήμου ήταν η διακοπή της συνεργασίας της εργολαβίας. Ωστόσο δεδομένων των εξελίξεων της προαναφερθείσας νομοθεσίας, αυτό δεν έγινε. Είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις, όσο σκληρές κι αν είναι. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν για το λόγο ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος αν μη τι άλλο δεν δεσμεύει τον εργολάβο να προχωρήσει σε αυτά που ζητήσαμε και ζητεί την παράταση των έξι μηνών. Δυστυχώς».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

Πρόσφατα άρθρα