Αρχαία Λατώ

Ο στόχος είναι να μείνουν τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι περισσότερες ώρες ανοιχτοί και να αυξηθούν τα έσοδα και έτσι ως την άνοιξη ανοίγουν χιλιάδες θέσεις εποχικού προσωπικού. Δείτε ποιες είναι οι θέσεις και ποιες οι προϋποθέσεις.

Ουσιαστικά ως την ερχόμενη Άνοιξη θα ανοίξουν 1.209 θέσεις φυλάκων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και άλλες 134 θέσεις νυχτοφυλάκων, ενώ θα καλυφθούν και τα 728 κενά σε θέσεις φύλαξης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Για να μπορέσει κάποιος να προσληφθεί θα πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα με ειδικότητα Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΛ ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ.