Αθρόα ήταν η προσέλευση και συμμετοχή του κοινού, κυρίως του τεχνικού κόσμου, στην εσπερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί για το Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΔΙΑΣ- Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ).
Οι καθηγητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ.κ. Μιχάλης Γαλετάκης και Κων. Κομνίτσας ανέλυσαν το εθνικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο εναλλακτικής διαχείρισης των ανακυκλώσιμων αδρανών υλικών, παραθέτοντας και τις πρακτικές που λαμβάνουν χώρα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Η δρ. του Πολυτεχνείου Κρήτης Δήμητρα Ζαχαράκη παρουσίασε τις τεχνικές και πρακτικές σε ερευνητικό και εφαρμοστικό επίπεδο, αξιοποίησης των υλικών που λαμβάνονται από ανακύκλωση οικοδομικών υλικών, για να κατασκευαστούν νέα ποιοτικά και ανθεκτικά οικοδομικά υλικά.

https://vimeo.com/153593969
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ